תחרות הצעדים של נאות חובב

טבלת מובילים - תחרות אישית: חודש 10

-

76.2

טפר קלאודיה

1

-

43

רוזנבאום גני שלי

2

-

34.9

בלטר סמיון

3

-

33.5

ממן נעמי

4

-

30.8

שטרית ירון

5

-

28.2

בוטבול ברוך

6

-

26.5

הררי ניר

7

-

25.5

קרויטרו ישראלה

8

-

24.5

גוטדאמק אריאל

9

-

23.3

שטרקר אלכסנדר

10

שם

אחוז שיפור 

טבלת מובילים - תחרות קבוצתית: חודש 10

שם הקבוצה

אחוז שיפור 

-

24.7

דינה בוקריס

1

-

16.6

נעומי ממן

2

-

5.3

פנינה אפריים

3

-

5.3

רונן בן סניור

4

-

4.2

סימו אביטל

5

-

3.3

אייל צבי

6

-

2.2

אמיר חיליווה

7

-

1.5

קסלמן אופיר

8

-

1.3

אלי חמראוי

9

-

0.5

ליאור בן סימון

10

אופן חישוב השיפור:

ממוצע צעדים שבוע ראשון מול שבוע שני,שלישי, רביעי

לאחר מכן - חודש ראשון מול שני. 

** צעדים שלא הומרו לא יספרו