תחרות הצעדים של נאות חובב

טבלת מובילים - תחרות אישית: חודש 9

-

140.4

קמר משה

1

-

63.6

קובני צבי

2

-

59.7

ממן נעמי

3

-

35.5

אנקרי דניאלה

4

-

33.2

בראל שלום

5

-

28.9

שומן יצחק

6

-

22.6

מתוק ויטל

7

-

7.4

קרויטרו ישראלה

8

-

7.2

אפרים פנינה

9

-

6.9

גדקר יגאל

10

שם

אחוז שיפור 

טבלת מובילים - תחרות קבוצתית: חודש 9

שם הקבוצה

אחוז שיפור 

-

19.1

אלי חמראוי

1

-

10.9

דניאלה אנקרי

2

-

10.1

דינה בוקריס

3

-

5.3

נעומי ממן

4

-

4.7

פנינה אפריים

5

-

3.2

סימו אביטל

6

-

1.4

שרון סרור

7

-

0.4

איריס מיימון

8

-

0.0

יואב אשכנזי

9

-

0.0

בוטבול ידידיה

10

אופן חישוב השיפור:

ממוצע צעדים שבוע ראשון מול שבוע שני,שלישי, רביעי

לאחר מכן - חודש ראשון מול שני. 

** צעדים שלא הומרו לא יספרו